back to Home

 

 

Excerpts in Filipino

ANG BAYAN NG ANGONO

Paglalarawan
Sa isip ko at gunita, munting bayan ng Angono,
Tatlo lamang ang kalsada, namamaybay isang ilog,
Tubig ilog umaagos, nanggagaling sa may bundok,

Malinaw pa at malinis, nagagamit pagluluto,
Karaniwang mga bahay, yaring pawid mga bubong,
Haligi ng mga bahay, mayr’ong yakal, may kawayan,

Ang iba ay ipil-ipil, kawayan ang mga sahig,
Kahit tao’y mahihirap, buhay nila’y masasaya,
Mga prutas ay sariwa, mga gulay ay sagana,
Ang palay ay nasa bukid, ang isda ay nasa lawa.

D A L A

Ibang uri ang panghuli, dalang lambat tawag dala,
Nakatayo mangingisda sa kanyang munting bangka,
Nakasampay sa balikat ang lambat ay nakahanda,

Nagmamasid, nagsisikap, mahuli kawan ng isda,
Bigla niyang ihahagis angking lambat ay bubuka,
Upang agad malukuban lumalangoy mga isda.

PAGTULONG SA MAGULANG

Marami sa kabataan lumalaking masisipag,
Katulong sa pangingisda, magsaka at maghalaman,
Mag-alaga nitong itik at magpastol ng kalabaw,
Dinadaranas hirap pagod sa pagtulong sa magulang,
Nadarama't nakikita, pagtitiyaga't paghihirap,
Pag-aruga sa pamilya ng magulang na masikap.

ANG MANGINGISDA

KAHIT PUSIKIT ITONG DILIM, HINDI NIYA ALINTANA
GINAGAMIT NA PATNUBAY, MANINGNING NA MGA TALA
LUMALALIM ITONG GABI SA LANGIT AY NAKATANAW,

UPANG MAPAG-ARALAN N'YA, MAGIGING TAKBO NG PANAHON
PINAKIKIRAMDAMAN N'YA, PAGASPAS NG MGA DAHON,
KUNG ANG HANGI'Y LUMALAKAS, KUNG ANG ULAN AY BUBUHOS.


ANG PINTOR

Iginuhit ang larawan, paglalaban ng dalawa,
Noong sila’y magkatagpo, sa Mactan, sa Limasawa,

Si Fernando Magallanes, lahi’t tubo na Kastila,
At si Datu Lapu-Lapu, puno, handang makibaka,

Napag-alam ng dayuhan, sila’y dapat makisama,
Mamamayan matatapang, ibig lagi ay malaya,
Namumuhay ng tahimik, mababait, masasaya,
Kaya sila ay lumaban, ipagtanggol bayang mutya.


ANG SIMBAHAN

Ang simbahan ng Angono ay ang pook na sambahan
Mamamayang Katoliko, gusali na dalanginan
Nakatayo at ginawa sa may gitna nitong bayan,

Mga tao nagtatagpo tuwing linggo nagdarasal,
Sa dambana nagmimisa takdang pari ng simbahan,
Tuwing araw na tungkulin dumalangin sa Maykapal.

 

 

About the Book | About the Author | Order the Book | Links

designed by Rice Cooker Studios © 2006